Diller

27.10.2017 Tarihli İnsani Ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantısı

27.10.2017 TARİHLİ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Fakültemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Fakülte Sorumlusu Dekan Yrd. Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN başkanlığında ve bölüm sorumluları üyeleri

Tarih Böl. : Prof. Dr. Yüksel ARSLANTAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Böl. : Doç. Dr. Mutlu DEVECİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Böl. : Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜN

Coğrafya Böl. : Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Böl. : Yrd. Doç. Dr. S.Kaan YALÇIN

Sosyoloji Böl. : Yrd. Doç. Dr. Yelda SEVİM

İle

Fakülte Sekreteri Ayhan OKTAY

ve

 Fakülte Web sorumlusu Arş. Gör. Dr. Emrah ŞIKOĞLU

 

ile birlikte aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı:

            Fakültemizin kalite güvencesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi, tamamlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi, eksik ve yetersiz olanların saptanması, bunlara çözüm önerileri ile genel anlamda kalite güvencesi çalışmalarının istenen seviyeye gelmesi için öneri, proje, uyarı, yeni metod ve uygulamaların görüşülmesi.

 

            Toplantı sonunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

            Toplantı sonunda bölüm Web sayfalarının eksikliklerinin giderilmesi, öğretim üyelerinin çalışma ve faaliyetlerini daha çok paylaşıma açması için bölüm Web sayfalarında gerekli düzeltmeleri yapmaları, bölüm içi öğrenci kulüpleri ile diğer tüm akademik, kültürel faaliyetlerin öğrencilerin eğitim-öğretim ihtiyacına karşılık gelecek şekilde aktive edilmesi konularında görüş birliğine varılmıştır. 

Türkçe