Diller

İç Değerlendirme ve Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Abdulhalim AYDIN

Üyeler

Prof. Dr. Yüksel ARSLANTAŞ (Arkeoloji)

Prof. Dr. Mutlu DEVECİ (Türk Dili ve Edebiyatı)

Yrd. Doç. Dr. F. Gül KOÇSOY (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Yrd. Doç. Dr. Selçuk HAYLİ (Coğrafya)

Yrd. Doç. Dr. Yelda SEVİM (Sosyoloji)

Fakülte Sekreteri

Ayhan OKTAY

İSBF Web Sorumlusu

Arş. Gör. Dr. Emrah ŞIKOĞLU

Türkçe