Diller

Genel Bilgi

Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1873 sayılı kanunla 0l Nisan 1975 tarihinde kurulmuştur. Edebiyat Fakültesi  Fakülte Kurulu ilk toplantısını 05.12.1975 tarihinde yapmıştır. Bu toplantıda Edebiyat Fakültesinde  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasına karar verilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile öğretime başlayan Edebiyat Fakültesinde 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Antropoloji Bölümü açılmış, 25 Şubat 1980 tarihinde de bu fakültenin: Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Eski Ön Asya Dilleri, Kütüphanecilik, Tarih, Toplum Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Diller Bölümleri olmak üzere on bölümden oluşmasına karar verilmiştir.

Tarih Bölümünün 1980-1981 eğitim-öğretim yılında açılarak 20 öğrenci ile öğretime başlaması üzerine Edebiyat Fakültesi, Antropoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri olmak üzere üç bölüm ile öğretime devam etmiştir.

Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleşerek “Fen-Edebiyat Fakültesi”ne dönüştürülmüştür. Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Antropoloji Bölümünün adı da Sosyoloji Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1990 yılında Fakültemizde Coğrafya Bölümü açılmıştır. 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak yerine Fen Fakültesi ile İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi kurulmuştur.

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı; Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümleri olmak üzere toplam 6 (altı) bölüm bulunmaktadır. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ise şu anda açık olup ileriki yıllarda eğitim ve öğretime başlayacaktır. Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümünün de açılma çalışmaları devam etmektedir.

 

Türkçe